lols.gg logo
  • Theo dõi các thay đổi về tên của Liên Minh Huyền Thoại!

  • Bước 1: Tra cứu ID tài khoản

    Nhập tên người triệu tập và tìm ID tài khoản của họ. Nếu họ đổi tên, ID tài khoản sẽ vẫn giữ nguyên.

  • Bước 2: Tìm kiếm theo ID tài khoản và dấu trang để theo dõi

    Theo dõi tên người triệu tập bằng ID tài khoản. Nhập ID tài khoản của summoner và tìm tên người dùng của họ. Nó hoạt động giống như cách sử dụng lolking, đánh dấu trang và bạn sẽ luôn biết tên người triệu hồi ngay cả khi họ đổi tên.

  • Last updated 2024-07-12 20:29:37 UTC