lols.gg logo

bảng điều khiển

Bảng điều khiển tên lols.gg là trang đích của trang web và hiển thị một vài tên có sẵn hoặc sắp có tên.

Người kiểm tra

Trình kiểm tra tên cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ tên người triệu hồi nào và tìm ra khi nào tên đó có sẵn. Nếu nó không có sẵn sớm, nó sẽ cố gắng tìm một tên tương tự với tìm kiếm của bạn với một số ký tự đặc biệt được thêm vào. Danh sách đầy đủ các ký tự đặc biệt có sẵn cho từng khu vực cũng có sẵn trên trang. Bắt đầu tìm kiếm trong hộp kiểm tra tên bên dưới.

Danh sách

Không thể nghĩ ra một cái tên? Sau đó, danh sách tên là dành cho bạn! Duyệt qua hàng nghìn tên hiện có sẵn để thay đổi tên, tài khoản mới hoặc sắp hết hạn.

Theo dõi

Trình theo dõi tên người triệu hồi sẽ cho phép bạn đánh dấu ID tài khoản của người chơi và sau đó truy cập lại trang để xem tên người triệu hồi hiện tại của họ là gì. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà tổ chức giải đấu vì khi ai đó đăng ký, họ không thể bị thay thế bởi một người chơi khác bằng cách hoán đổi tên với họ.

Trình kiểm tra tên LoL Hơn 218000 tên được tìm kiếm trong 24 giờ qua

Summoner Icon 3543
LILYSENPAI NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 7
HISDEVIL NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 907
NUTFONDLER NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 907
EXTRATHICC NA 6 ngày!
Summoner Icon 29
KNOW NA 6 ngày!

Danh sách Hơn 50139 tên để lựa chọn

Summoner Icon 3545
DOGETHEDOG NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 23
NOSFERATUZED NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 3861
FIZZILY NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
DEMONKATARINA NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 2095
VINCENTX NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 21
THEDOODLER NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 3544
SHEEPBOI NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
WORSTLUCIAN NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
SSJBLUEGOKU NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
CAPITANLEVI NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 3544
MZU NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
BÆS NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 4881
BÍO NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
RSE NA Sẵn ngay bây giờ!
Summoner Icon 29
ŽĘÐ NA Sẵn ngay bây giờ!

Last updated 2022-12-05 14:01:23 UTC