lols.gg logo

Oluşturucu

LoL İsim oluşturucu

En iyi League of Legends sihirdar ismi oluşturucu, otomatik olarak League of Legends isimlerine özel karakterler ekler ve hangilerinin kullanılabilir olduğunu gösterir.

Bu isime özel karakterler ekleyecek ve kullanılabilir olup olmadığını kontrol edecek

League of Legends adlarında izin verilen ve ingilizce harfler gibi görünen tüm büyük ve küçük harflerin bir listesi

Küçük harf: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Büyük harf: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Semboller: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 2022-05-26 04:15:25 UTC