lols.gg logo
  • Śledź zmiany nazw League of Legends!

  • Krok 1: Wyszukaj identyfikator konta

    Wpisz nazwę przywoływacza i znajdź jego ID konta. Jeśli jego nazwa się zmieni, ID pozostanie takie samo.

  • Krok 2: Wyszukaj według identyfikatora konta i dodaj zakładkę do śledzenia

    Śledź nazwę przywoływacza, używając identyfikatora konta. Wprowadź identyfikator konta przywoływacza i znajdź jego nazwę użytkownika. Działa tak samo jak lolking, zakładka do strony i zawsze znasz nazwę przywoływacza nawet po zmianie nazwy.

  • Last updated 2024-07-12 21:47:18 UTC