lols.gg logo

Generátor

Generátor jmen LoL

Nejlepší generátor jmen vyvolávačů League of Legends. Generátor automaticky přidá speciální jména ke jménům League of Legends a zkontroluje, zda jsou volné.

Tím se do jmen přidají speciální znaky a zkontroluje se, zda jsou k dispozici.

Seznam všech velkých a malých zvláštních znaků, které jsou povoleny v názvech vyvolávačů League of Legends a vypadají jako anglická písmena.

Malá písmena: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Velká písmena: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Symboly: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 2022-05-26 11:16:28 UTC