lols.gg logo

Trình kiểm tra tên LoL

Vui lòng nhập tên người triệu hồi mong muốn của bạn
Vui lòng nhập khu vực của bạn

Zip có sẵn trong 911 ngày.

Trận đấu cuối cùng: 30 Tháng 11 2021 15:10:51
Phải mất 30 tháng để dọn dẹp
Ngày dọn dẹp (nếu không hoạt động): 30 Tháng 5 2024
Cấp độ hiện tại: 2049
Thêm vào Lịch 2024/05/30 00:00 2024/05/30 00:10 UTC Zip có sẵn! Zip nên được dọn dẹp vào thời điểm bắt đầu (2024-05-30 UTC nửa đêm được chuyển đổi thành múi giờ của bạn) nếu nó không hoạt động. Kiểm tra https://lols.gg/vi/name/checker/tr/Zip/ để chắc chắn. Chỉ để an toàn, hãy kiểm tra một chút trước và sau, đặc biệt nếu nhiều người khác có khả năng thử. Chúc may mắn! Id liên minh huyền thoại - TR https://lols.gg/vi/ [email protected] false


Last updated 2021-12-01 05:50:16 UTC